Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skaldjursgifter, bakteriehalter och potentiellt giftiga alggifter över gränsvärden på flera lokaler.

Foto: Artportalen, Jonas Roth

Under veckan uppmätte Livsmedelsverket diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) över gränsvärde hos musslor i Lyresund, Stigfjorden yttre och Halsefjorden samt hos stillahavsostron vid Fölungarna.

I Lyresund låg halterna nästan 10 gånger högre än det gränsvärde som är satt för mänsklig konsumtion. Även bakteriehalter (E.coli) uppvisade halter över gränsvärde i Åbyfjorden. SMHI fick koncentrationer över gränsvärde av potentiellt giftiga alger av arten Dinophysis acuta i sina håvprover från Fjällbacka.
Vi avråder därför helt från självplock i dessa områden.

Försiktighet bör också iakttas i Lindöfjorden där detekterbara halter av DST uppmätts, Kosterhavet där förhöjda bakteriehalter finns, samt i Saltöfjord, Havstensfjorden, Ljungskile och Lyresund, Stigfjorden där potentiellt giftiga alger (Dinophysis spp. och Pseudo-nitzschia spp.) identifierats, däremot under gränsvärdet. Vill man vara säker på vad man konsumerar så finns kontrollerade skaldjur i handeln.

Provtagningsstationer denna vecka där inga gifter eller bakterier uppmätts är som följer: Edsvik, Saltöfjorden, Koljöfjord, Sannäsfjorden, Borgilefjorden, Södra Hakefjorden och Tjärnöarkipelagen.

Läs gärna mer om skaldjurstoxiner och produktionsområden för musslor och ostron på Livsmedelsverkets sidor:

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vill du ha mer information gällande mikroalger, gå in på SMHI:s sida:

Introduktion | Nordic Microalgae Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet