Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av diarréframkallande skaldjurstoxin hos musslor i Tjärnöarkipelagen

Svart bakgrund med tre blå runda former.

Foto: Alexandrium pseudogonyaulax, Maria Karlberg SMHI

Livsmedelsverkets prover visade under veckan halter av DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) långt över gränsvärdet hos musslor i Tjärnöarkipelagen. Även hos ostron påvisades DST (dock under gränsvärde) vid samma lokal. Tjärnöarkipelagen är med detta stängt för upptag av blåmusslor. DST under gränsvärde uppmättes också hos blåmusslor i Halsefjorden och Stigfjorden. Bakteriehalter uppmättes i och ostron i Fjällbacka och Lindöfjorden, dock under gränsvärde.

De potentiellt giftiga mikroalgerna Alexandrium spp., Dinophysis spp. samt Pseudo-nitzschia spp. hittades i SMHIs prover från Lysekil, Tjärnö brygga, Örsviken, Fjällbacka, Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile samt Lyresund/Stigfjorden. Cellantalet låg under gränsvärden på samtliga lokaler.

Vi avråder helt från självplock av musslor i Tjärnöarkipelagen och med tanke på att lokala avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att iaktta försiktighet vid självplock av skaldjur i övriga berörda områden. Kom ihåg att garanterat giftfria skaldjur finns i handeln. Detta är också fördelaktigt då den vilda blåmusselpopulationen minskat kraftigt på senare år.

Vill du veta mer om produktionsområden eller marina algtoxiner besök SLV:

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats. eller

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om mikroalger se SMHI:

Introduktion | Nordic Microalgae Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet