Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veckorapport gällande alggifter och bakterier i musslor och ostron

Dinophysis norvegica. Bild: Ann-Turi Skjevik, SMHI.

Dinophysis norvegica. Bild: Ann-Turi Skjevik, SMHI.

Veckans provsvar från Livsmedelsverket och SMHI gällande potentiellt giftiga mikroalger samt alggifter och bakterier i musslor och ostron visade inte på några halter över gränsvärdena.

Däremot sammanföll relativt stora förekomster av den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis norvegica med uppmätta halter (ca 70 µh/kg jämfört med gränsvärdet 160 µg/kg) av diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) i blåmussla i Koljöfjord.

Provtagna produktionsområden denna vecka inkluderar Lindöfjorden, Halsefjorden, Tjärnöarkipelagen, Stigfjorden, Koljöfjord, Havstensfjorden norra, Edsvik, Sannäsfjorden, Kosterhavet, Lyresund, Borgilefjorden och Saltöfjorden.

Eftersom lokala avvikelser kan förekomma och förutsättningarna snabbt ändras vill vi uppmana till försiktighet vid självplock i Koljöfjord. Vi vill även påminna om att bakteriehalterna snabbt kan stiga efter kraftig nederbörd som det varit på sina håll i Bohuslän denna vecka. Ser vattnet ovanligt grumligt eller missfärgat ut, ta hellre det säkra för det osäkra och avstå från självplock.

Garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Mer information om alggifter och status i produktionsområden nära dig finner du på Livsmedelsverkets webbsidor.

Marina algtoxiner i musslor och ostron - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Öppna och stängda områden för musslor och ostron - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt