Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga halter över gränsvärdena

Blåmusslor, Mytilus edulis. Bild: Pixabay

Blåmusslor, Mytilus edulis. Bild: Pixabay.

Veckans rapport från Livsmedelsverket visar inte på några halter av bakterier eller alggifter över gränsvärdena, i vare sig musslor eller ostron. 

Dock fanns låga bakteriehalter i musslor i Boxvikskile och Halsefjorden och mätbara halter av alggiftet DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) hos blåmusslor i Koljöfjord och Borgiljefjorden.

I SMHI:s håvprover från brygga fanns låga halter av de potentiellt giftiga mikroplanktonarterna Pseudo nitzschia spp. vid Tjärnö brygga. Vid Tjärnö brygga och Örsviken hittades också Alexandrium spp. Vid samma platser samt Lysekil fanns Dinophysis arter, även dessa potentiellt giftiga

Även om halterna är låga, tänk på att lokala avvikelser kan förekomma. Detta i kombination med att antalet blåmusslor minskat drastiskt längs kusten gör att vi rekommenderar att köpa garanterat giftfria odlade musslor i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet