Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga halter av bakterier eller alggifter över gränsvärdena

Blåmusslor och ostron i havet

Bild: Pixabay

Veckans provtagningar av SMHI och Livsmedelsverket gällande potentiellt giftiga växtplankton, alggifter och bakterier hade för första gången i år inga mätbara halter eller mängder över gränsvärdena vid någon provtagningspunkt, varken för musslor eller ostron.

Provtagna områden denna vecka avseende bakterier: Ljungskile, Lyresund, Edsvik, Koljöfjorden, Kråkefjord, Åbyfjorden, Halsefjorden, Havstensfjorden norra och Stora Kännskär.

Provtagna områden denna vecka avseende alggifter: Sannäsfjorden, Tjärnöarkipelagen, Saltöfjorden, Stigfjorden yttre, Lyresund, Koljöfjorden, Borgilefjord, Frölungarna, Kosterhavet, Kråkefjord, Halsefjorden, Ljungskile och Havstensfjorden norra

Provtagna områden denna vecka avseende potentiellt giftiga växtplankton: Fjällbacka, Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden.

Som vanligt finns det alltid en risk för lokala avvikelser, särskilt när sommaren närmar sig och ytvattentemperaturen stiger. Därför vill vi påminna om att vid självplock vara vaksam på vattenkvaliteten samt att garanterat bakterie- och giftfria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

För mer information om alggifter och bakteriehalter vänligen besök Livsmedelsverkets webbsidor:

Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

För mer information om växtplankton vänligen besök SMHI:s webbsida:

Introduktion | Nordic Microalgae Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet