Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Potentiellt giftigt växtplankton över gränsvärdet i Havstensfjorden, Ljungskile

Veckans provsvar från Livsmedelsverket avseende växtplankton och alggifter i musslor och ostron visade att den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis norvegica förekom över gränsvärdet. Detta växtplankton kan producera alggiftet DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) som sedan ansamlas i musslor och ostron som filtrerar och äter dem.

Vi människor blir sedan sjuka om vi äter musslorna eller ostronen, även om de kokats innan.

Provsvaren specifikt för alggifter visade dock i nuläget inte på några halter över gränsvärdena. Provtagna områden inkluderar Tjärnöarkipelagen, Lindöfjorden, Sannäsfjorden, Edsvik, Saltöfjorden, Borgilefjorden, Havstensfjord norra, Ljungskile, Koljöfjord, Lyresund, Kråkefjord, Stigfjorden yttre och Kosterhavet.

Med anledning av förekomsten av D. norvegica över gränsvärdet för Havstensfjorden/ Ljungskile vill vi ändå avråda från allt självplock i området. Vi vet att lägesbilden snabbt kan förändras och att lokala avvikelser kan förekomma. Vi vill även påminna om att garanterat giftfria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

För mer information om alggifter besök Livsmedelsverkets webbplats:

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet