Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga bakteriehalter i ostron halsefjorden

Stillahavsostron, Magallana gigas (Pixabay)

Under veckan har mycket höga halter av E-coli bakterier påvisats i stillahavsostron i Halsefjorden. Halterna var nästan fem gånger högre än det gränsvärde som satts upp av livsmedelsverket (SLV).

Fortsatt låga halter av alggifter i musslor och ostron, där DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) bara hittades hos musslor i Saltöfjorden.

Läs mer om bakteriehalter och alggifter i musslor Länk till annan webbplats.

Potentiellt giftiga växtplankton av Pseudo-nitzschia, Phalacroma rotundatum och olika Dinophysis arter hittades i SMHI:s håvprover, mängden var dock inte över något gränsvärde.

Platserna där dessa hittades var Fjällbacka, Saltöfjord, Lyresund/Stigfjorden, Byttelocket, Galterö, Stretudden, Instö ränna, Skalkorgarna, Danafjord, Havstensfjord, Koljöfjord, Kosterfjorden, Åstol, Björköfjorden och Rivö Fjord Syd. Även Hallands kustkontrollprogram rapporterade för Dinophysis och Phalacroma i Laholmsbukten och Ost Nidingen.

Generellt var växtplanktonmängderna låga då vårblomningen verkar vara över för detta år.

Läs gärna om växtplankton Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att undvika självplock av skaldjur i Halsefjorden. Iaktta försiktighet i övriga områden där alggifter eller giftiga växtplankton uppmätts då lokala avvikelser kan förekomma. Garanterat giftfria skaldjur finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet