Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alggifter och bakterier i skaldjur och giftiga mikroalger i vattnet

Blåa musslor på havsbotten i närbild.

Blåmusslor. Foto: Pixabay

Livsmedelsverkets (SLV) analyser visade inga förhöjda bakteriehalter i vare sig musslor eller ostron.

Diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) upptäcktes i musslor vid Borgilefjorden, Koljöfjorden, Tjärnöarkipelagen samt Råssö-Resöfjorden. Värdena var dock under gränsvärdet (uppmätta koncentrationer var mellan 32-50 ug/kg mot gränsvärdet på 160ug/kg.

SMHI’s håvprover av mikroalger fann potentiellt giftiga Dinophysis arter vid Saltöfjord, Havstensfjorden/Ljungskile och Lyresund/Stigfjorden, dock koncentrationer under gränsvärde. Bryggprover visade höga halter av Dinophysis norvegica vid Lysekil och Tjärnö brygga. Lägre koncentrationer av andra Dinophysis arter hittades vid samma stationer samt Örsviken.

Då lokala koncentrationsavvikelser alltid kan förekomma så uppmanar vi till försiktighet vid självplock av musslor och ostron i berörda områden. Tänk på att garanterat giftfria skaldjur finns att köpa i handeln.

Kontakt