Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdatering om oljeutsläppet vid Vinga

Olja i havet. Foto: Anna Dimming. 

Länsstyrelsen, Kustbevakningen, kommuner och andra berörda aktörer har jobbat intensivt under påskhelgen med att bevaka, samordna och sanera efter oljeutsläppet från tankningsfartyget utanför Vinga förra veckan. Nu deltar även Havs- och vattenmyndigheten.

Olja från utsläppet har bekräftats längs stränderna i Öckerö kommun, men det finns även obekräftade rapporter så långt norrut som vid Kosterhavets nationalpark.

Kustbevakningen har uppskattningsvis sanerat cirka 10 000 liter olja till havs medan Öckerö kommun sanerat cirka 8 000 liter oljekontaminerat material längs med stränderna. Orsaken till oljeutsläppet är ännu oklar, liksom hur stor mängd olja som faktiskt läckt ut.

Kan sjunka under vattenytan

Oljan är av en ny lågsvavlig hybridtyp som i vattenmiljö inte uppträder som den olja vi är vana vid. Beroende på omgivande temperatur smälter eller hårdnar oljan och kan därför i omgångar sjunka ner under vattenytan för att sedan flyta upp igen. Detta gör den mycket svår att både hitta och sanera.

Med anledning av dessa egenskaper, strömmarnas rörelser i Västerhavet och oklarheten kring storleken på oljeutsläppet finns det en överhängande risk att mer olja ligger i omlopp i utsjön och transporteras till Bohuskustens stränder senare.

Rapportera via Strandstädarkartan

Informationscentralen för Västerhavet fortsätter uppmana allmänheten att rapportera in eventuella observationer av olja via Kustbevakningen, berörd kommun eller Strandstädarkartan:

Strandstädarkartan Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att skriva ”Olja” i ärendet på Strandstädarkartan.

Vi vill även påminna om att olja och oljesanering är förknippat med risker för miljö och hälsa och bör hanteras med rätt skyddsutrustning och av utbildad personal.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet