Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt utbredd förekomst av alggifter samt potentiellt giftiga mikroalger åter över gränsvärdet

Veckans provtagningar av växtplankton och algtoxiner från SMHI och Livsmedelsverket visade återigen på förekomst över gränsvärdet för den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis norvegica samt utbredd förekomst av diarréframkallande skaldjurstoxin (DST) i ostron och musslor i Bohuslän.

Gränsvärdet för D. norvegica överskreds i Havstensfjorden och Ljungskile och var strax under i Stigfjorden och Lyresund. För DST överskreds inte gränsvärdet i något av de provtagna produktionsområdena, men det var bara ostron i Lindöfjorden och Edsvik som inte hade några uppmätta halter. Prover för blåmussla fanns dock inte för dessa två områden. I Kråkefjorden uppmättes dessutom ökande halter (dock under gränsvärdet) av det mer potenta alggiftet amnesiframkallande skaldjurstoxin (AST), vilket har gjort att produktionsområdet idag stängts för upptag av blåmussla.

Provtagna områden denna vecka inkluderar Tjärnöarkipelagen, Koljöfjorden, Lindöfjorden, Edsvik, Saltöfjorden, Havstensfjorden norra, Ljungskile, Lyresund, Kråkefjorden och Stigfjorden yttre.

Lokala avvikelser kan alltid förekomma och med anledning av nuvarande lägesbild vill vi avråda från allt självplock och påminna om att garanterat giftfria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

För mer information om produktionsområdena och marina alggifter vänligen besök Livsmedelsverkets webbsidor nedan:

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet