Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bakteriehalter och alggifter i ostron och musslor

Pseudo-nitzschia. Foto: SMHI

Veckans provsvar från Livsmedelsverket visade att förra veckans höga bakteriehalter i Saltöfjorden nu sjunkit tillbaka under gränsvärdet igen. Denna vecka har det dock inte tagits några prover i Kalvöfjorden och Ljungskile som förra veckan hade bakteriehalter över gränsvärdet. Vi kan därför inte utesluta att lägesbilden för dessa områden fortsatt är densamma. I övrigt noterades inga bakteriehalter över gränsvärdet i de provtagna områdena.

Inga gränsvärden av potentiellt giftiga växtplankton samt alggifter i musslor och ostron har överskridits vid någon provtagningsstation. Dock påvisades betydande förekomst av de potentiellt giftiga växtplanktonen Alexandrium spp., Pseudo-nitzschia spp. samt flera Dinophysis-arter, samtidigt som låga halter av DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) uppmättes i blåmusslor i Saltöfjorden, Havstensfjorden, Ljungskile och Kråkefjord. Halten uppgick till mellan 30-38µg/kg jämfört med gränsvärdet på 160 µg/kg.

Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron - Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron - Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet