Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bakteriehalter över gränsvärdet i ostron och blåmussla

Veckans provsvar från Livsmedelsverket visade på förhöjda bakteriehalter i blåmussla i Kalvöfjorden och Ljungskile samt i ostron i Saltöfjorden. Då prover inte tagits för både musslor och ostron kan vi inte utesluta förhöjda bakteriehalter i båda arterna. Vi vill därför avråda från allt självplock i de berörda områdena och påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Gällande algtoxiner och potentiellt giftiga växtplankton visade veckans provsvar inte på några halter över gränsvärdena. Dock är lägesbilden för Ljungskile och norra Havstensfjorden oförändrad sen förra veckan då låga halter av DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) i blåmussla tillsammans med förekomst av den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuminata återigen observerats.

För mer information om bakteriehalter och produktionsområden vänligen besök Livsmedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet