Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i Västerhavet i samband med stormen Malik

Högt vattenstånd, båtar och brygga. Foto: Fredrik Waldh.

Sammanställningen visar hur stormen påverkade vattenstånden. Foto: Fredrik Waldh.

En sammanställning av miljöövervakningen från SMHI i samband med stormen Malik ger en mer detaljerad bild av påverkan. 

Bland annat gjorde stora vattenståndsskillnader i Öresund att vattenflödet (som vanligen är ut från Östersjön till Kattegatt) ändrade riktning. I stället blev det ett kortvarigt inflöde av vatten från Kattegatt till Östersjön.

Anledningen var en kombination av nordvästlig vind på Kattegatt och sydvästlig vind på Östersjön, vilket ledde till att Viken i norra Öresund fick en vattenståndshöjning (+139 cm) och Skanör i södra Öresund fick en vattenståndssänkning (-94 cm).

Brygga. Högt vattenstånd. Foto: Fredrik Waldh. 

Vattnet var högt. Foto: Fredrik Waldh.

Höga vatten på många håll

Flera andra platser i Västerhavet hade höga vattenstånd i januari, till exempel Malmö (+135 cm), Barsebäck (+129 cm), Halmstad (+158) cm), Göteborg (+102 cm) och Uddevalla (+120 cm). I Uddevalla återkom toppen på 120 cm i tre omgångar med ca 8–12 timmars mellanrum (29–30 januari). Barsebäck hade det högsta vattenståndet för januari månad sedan mätningarna startade 1937.

Observera att vattenståndet här anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen.

Mer information

Du kan läsa mer på SMHI:s webbsida:

Januari 2022 – högt vattenstånd och stora vågor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet