Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veckans rapport om alggifter och bakterier

Dinophysis acuminata, tagen av Mats Kuylenstierna, http://nordicmicroalgae.org/sv

Den samlade bilden av förekomst av potentiellt giftiga växtplankton samt alggifter och bakterier i musslor och ostron för denna vecka är att inga gränsvärden överskridits vid någon provtagningsstation.

Dock påvisades förekomst av de potentiellt giftiga växtplanktonen Alexandrium spp. samt flera Dinophysis-arter, samtidigt som låga halter av DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) uppmättes i blåmusslor i Saltöfjorden. Halten uppgick till 32µg/kg jämfört med gränsvärdet på 160 µg/kg.

Med tanke på att lokala avvikelser kan förekomma, samtidigt som den särskilt potenta Alexandrium påträffats, är det lämpligt att för tillfället avstå från självplock i de berörda områdena. Vi vill påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Om öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet