Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Veckans rapport om alggifter och bakterier

Dinophysis acuminata, tagen av Mats Kuylenstierna, http://nordicmicroalgae.org/sv

Under veckan har inga gränsvärden överskridits vid någon provstation gällande förekomst av potentiellt giftiga växtplankton eller alggifter och bakterier i musslor och ostron.

Låga halter av DST (diarréframkallande skaldjurstoxin) uppmättes i blåmusslor i Saltöfjord, Kråkefjorden, Havstensfjorden norra och Lyresund samt i ostron från Halsefjorden. Halterna uppgick till cirka 30–40 µg/kg jämfört med gränsvärdet på 160 µg/kg. Dessutom konstaterades förekomst av de potentiellt giftiga växtplanktonen Alexandrium och Dinophysis.

Med tanke på att lokala avvikelser kan förekomma, samtidigt som den särskilt potenta Alexandrium påträffats, är det lämpligt att för tillfället avstå från självplock i de berörda områdena. Vi vill påminna om att garanterat gift- och bakteriefria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Om öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Marina algtoxiner i musslor och ostron (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet