Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Potentiellt giftig mikroalg över gränsvärdet

Enligt SMHI:s växtplanktonanalys som genomförs på uppdrag av Livsmedelsverket är det just nu stora mängder av den potentiellt giftiga kiselalgen Pseudo-nitzschia (cirka dubbla gränsvärdet) utanför Fjällbacka och i Saltöfjord. Tidigare i veckan togs prover för alggifter i Saltöfjord som inte visade några gifter i blåmussla. Däremot finns inga prover tagna för Fjällbacka.

Pseudo-nitzschia kan producera amnesiframkallande skaldjurstoxin (AST) vilket kan orsaka hallucinationer, desorientering och minnesförlust om man äter musslor och ostron som fått i sig giftet. Andra vanliga symptom är illamående, kräkningar och magsmärtor.

Med anledning av detta vill vi avråda från självplock i de aktuella områdena då läget snabbt kan förändras, särskilt lokalt, om eventuella alggifter skulle ansamlas i musslor och ostron. Vi vill även påminna om att garanterat giftfria musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet