Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Det finns inte något stöd att söka för 2023. Du som fått bidrag under 2022 ska lämna in en slutrapport.

Anvisningar för Västra Götaland

Bidraget har kunnat sökas årligen 2019 till och med 2022. Det finns inga medel att söka 2023.

Du som fått bidrag 2022 ska lämna slutrapport till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023.

Länsstyrelsen beslutar om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp när vi har granskat slutrapporten.

Utbetalning och slutrapport

Du som fått bidrag 2022 ska lämna in en slutrapport till Länsstyrelsen under hösten 2023. Exakt datum står i ditt beslut. Efter att vi granskat slutrapporten beslutar vi om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp, förutsatt att eventuella villkor uppfyllts.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd 2021–2022 Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Om bidraget

2019 infördes ett statligt stöd för att stärka tillgången till och hushållning med dricksvatten. För 2023 finns inget stöd att söka.

Kontakt