Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Drift och underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

Ansök om bygdemedel

Du får påbörja investeringen innan ansökan har blivit godkänd, men tidigast samma dag som du lämnat in ansökan. Tänk på att du behöver annan finansiering ifall din ansökan inte blir godkänd eller om du får ett mindre belopp. För att ansöka om bygdemedel finns ingen färdig blankett. Du får själv skriva ihop en ansökan. Ansökan ska innehålla:

 • rubrik: Ansökan om bygdemedel
 • belopp och ur vilken fond du söker 
 • kontaktuppgifter (organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer och kontaktperson samt hur du önskar få beloppet utbetalt)
 • kortfattad beskrivning av projektet och förväntat resultat (hur det främjar eller är till nytta för näringsliv eller service i bygden). 

Din ansökan skickar du till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i:

Vänerns fond: Alla kommuner som gränsar mot Vänern
Fegens fond: Svenljunga kommun
Åsundens fond: Ulricehamn kommun
Skåpanäsfallet: Svenljunga kommun
Östra Silens fond: Bengtsfors kommun
Stråkens fond: Tidaholms kommun

Kontakt