Utveckling av landsbygder

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden. I Sverige finns ett landsbygdsprogram som ska stärka förutsättningarna för alla som bor och verkar på landsbygden. Det finns flera olika stöd och ersättningar som du kan söka genom landsbygdsprogrammet. Vi på Länsstyrelsen ska se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i Västra Götalands län.

Partnerskapet i Västra Götaland är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Partnerskapet är en länk mellan myndigheten och de olika aktörerna i länet. Partnerskapets roll är att hjälpa till i arbetet med att prioritera, visa på behov och ge inspel vid beslut. Partnerskapet är också delaktiga i uppföljning och revidering av den regionala handlingsplanen.

 

I partnerskapet ingår


Västra Götalandsregionen

Gabriel Skarbäck

​LRF

​Jan Landström

Arbetsförmedlingen

​Niklas Pettersson

SLU

​Margareta Stigson

Bygdegårdarnas distriktsförbund ​

​Benny Jansson

Kommunalförbunden​

​Magnus Fredricson

​Konsument Göteborg

-

​Skogsstyrelsen

​Desiree Jacobsson

Leader

​Annika Andersson

​Fiskerinäringen

Lars Björneld​

​Länsstyrelsen, sakkunnig jämställdhet

-

JTI ​Johan Laurell

​Göteborgs Universitet

​Marie Stenseke

Partnerskapet leds av enhetschef Ingrid Guldbrand, enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.