Möjlighet att flytta djur till bättre bete i torkan

Foto: Martin Fransson.

Från och med den 31 juli står ett arbetslag från Skogsstyrelsens Naturnära jobb redo att stängsla i Göteborgsregionen. Stängslingen är provisorisk och görs för att flytta betesdjur till bättre bete. Under vecka 33 kommer det att erbjudas stängsling i Uddevalla och under vecka 34 kommer det erbjudas stängsling i Skaraborg.

Övriga delar i länet kommer erbjudas stängsling i september. Skogsstyrelsens arbetslag erbjuder kostnadsfri arbetskraft och logistik för att ta sig ut till markerna.

Däremot måste markägaren/lantbrukaren stå för materialet för stängslingen, samt för verktyg. Den som vill ha stängslingen utförd behöver också kunna möta upp och visa var stängsling ska ske. Skogsstyrelsen har också önskemål om att det finns något garage eller liknande att gå in i och äta lunch.

Om du har önskemål om att få stängsling utförd kan du vända dig till Jannicke Hellberg. Se kontaktuppgifter nedan.

Uppge:

  • namn och adress där stängsling ska ske
  • en uppskattning av hur stort område som ska stängslas
  • vilka djurslag det gäller
  • vilken typ av mark det är. Exempel; strandbete, skogsmark etc.

Det är markägaren som måste be om stängslingshjälpen. Länsstyrelsen kontaktar därefter Skogsstyrelsens arbetslag.

OBS! Om trycket blir högt kommer vi behöva prioritera mellan inkomna önskemål.

 

Läs mer om Skogsstyrelsens Naturnära jobblänk till annan webbplats

Kontakt