30 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium om miljöbrottsanmälan

Välkommen till en dag om hanteringen av anmälan om miljöbrott.

Miljöåklagare och utredare från polisens miljöbrottsgrupp deltar och presenterar sitt arbete. Vi kommer även att i grupper få diskutera verkliga fall som anmälts som miljöbrott.

Målgrupp

Handläggare och chefer vid miljökontoren och länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län.

Medverkande

Under dagen medverkar:

  • Monika Ivert och Erik Wikstrand, polisens miljöbrottsgrupp.
  • Maria Johansson, Jörgen Lindberg, Magnus Clase och Bo Lindgren, miljöåklagarna.
  • Ann Dahlberg, länsjurist.

9.00-9.30 Fika och registrering

9.30-12.00 Åklagarna och polisen

  • Är vi så dåliga på miljöbrott? Miljöåklagarna.
  • Åtalsanmälan och ärendegången hos polis och åklagare. Polisens miljöbrottsgrupp.
  • Tillsynsmyndighetens arbete efter åtalsanmälan. Ann Dahlberg, länsjurist.
  • Den straffrättsliga hinderbanan, uppsåt och oaktsamhet och vad är straffbar oaktsamhet, miljörätt contra miljöstraffrätt. Miljöåklagarna.
  • 29 kapitlet miljöbalken. Miljöåklagarna.

12.00 Gemensam lunch på restaurang

13.00 Gruppdiskussioner. Grupperna tar sig an ett fall och diskuterar. Genomgång av fallet. Hur det blev och varför?

14.30 Fika

14.50 Ett miljöbrott i praktiken och samarbetet kring provtagning. Åklagare och polis.

16.00 Dagen avslutas.

Tillgänglighet

Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil, kontakta Lotta Sahlin Skoog på lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se.

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: Dagen kostar 300 kr per person, inklusive lunch och förmiddag- samt eftermiddagsfika. Kostnaden är exklusive moms.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt