23 jan 2020 klocka 09.30 - 16.00

Vägledningsdag om prövning av små avlopp

Välkommen till en vägledningsdag för kommunala tillsynsmyndigheter om prövning av små avlopp.

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland bjuder tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten in till en vägledningsdag för kommunala tillsynsmyndigheter om prövning av små avlopp.

Om dagen

Havs- och vattenmyndigheten kommer och berättar om den vägledning för prövning av små avlopp som tagits fram. Via länk deltar också David Eveborn från Sveriges geologiska undersökning på några punkter. Det blir också information från Länsstyrelsen.

Målgrupp

Temadagen vänder sig till tillsynsmyndigheter i Västra Götalands och Hallands län.

Anmälan

Vi full bokning kan antalet deltagare från samma förvaltning kunna komma att begränsas.

9.30 Ankomst med fika.

10.00 Länsstyrelsen välkomnar och presenterar dagens program

10.15 Allmänt om upplägget av vägledningen, Havs- och vattenmyndigheten

10.30 Anmälan och tillstånd, Havs- och vattenmyndigheten

10.50 Kort paus

10.55 Ansökan, vad ska den innehålla och när är den komplett? Havs- och vattenmyndigheten

11.25 Kommunicering och remiss, Havs- och vattenmyndigheten

11.45 Skyddsnivåer och MKN, Havs- och vattenmyndigheten

12.15 Lunch på egen hand

13.30 Skyddsnivåer och MKN, Havs- och vattenmyndigheten

13.45 Platsens förutsättningar - avstånd till grundvatten, David Eveborn, Sveriges geologiska undersökning

14.15 Platsens förutsättningar - Avstånd till vattentäkt, David Eveborn, Sveriges geologiska undersökning

14.45 Fika

15.00 Områdesskydd 7 kap och små avlopp, Länsstyrelsen

15.15 Beslut, Havs- och vattenmyndigheten

15.30 Avslutning, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten

Dagen beräknas sluta cirka 16.00.

Programmet är preliminärt.

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg, Lilla Badhusgatan 2

KOSTNAD: Ingen kostnad för deltagande. Fika på för- och eftermiddag ingår. Lunch ordnas i egen regi.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt