31 jan 2020 klocka 09.30 - 14.30

Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland

Elbilsladdning

Välkommen på seminarium den 31 januari!
Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland – omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Under 2019 har vi på länsstyrelsen på uppdrag av regeringen arbetat med att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag rörande laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland.

Målet är att underlaget ska vara ett stöd för kommuner i att arbeta med frågor om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel inom den fysiska planeringen, men också användas som ett kunskapsunderlag i omställningen till hållbara transporter inom den egna verksamheten och i kontakt med externa aktörer.

Den 31 januari bjuder vi därför in för att presentera materialet vi tagit fram. På plats kommer vi att lyfta goda erfarenheter kring insatser och projekt som sker runtom i länet. Vi vill också ta tillfället i akt att fortsätta diskussionen om vilket arbete och vilka insatser vi kan göra gemensamt för att driva arbetet framåt.

Seminariet anordnas i samverkan med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Preliminärt program

  • Lansering av kunskapsunderlaget för elfordon och förnybara drivmedel – vad har vi lärt oss och vilka frågor är viktiga att arbeta vidare med?
  • Länsstyrelsen & Västra Götalandsregionens arbete med hållbara transporter inom Klimat 2030
  • Vad händer inom biogasområdet? Senaste nytt från Biogas Väst

TID: Klockan 9.30 – 14.30. (Efter 14.30 finns möjlighet till fortsatt fika och mingel)

VAR: I Länsstyrelsens lokaler i Göteborg, hörsalen. Ingång via Stora Badhusgatan 2B.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 jan 2020

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt