13 feb 2020 klocka 18.00 - 20.00

Ta hand om din jordkällare! Seglora 13 feb

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Välkommen på kurs den 13 februari. Under kursen pratar vi om jordkällarens historia, konstruktion, problem, användning och skötsel.

Jordkällare är en del av vårt kulturarv. Människan har alltid haft behov att kunna förvara och långtidslagra livsmedel. Till exempel fanns det förvaringsgropar redan under stenåldern. Idag vill många bevara och använda jordkällare. Källare är ett klimatsmart och billigt ”kylskåp”.

Förr kallade man det ett domedagsverk att bygga en kallmurad jordkällare med valv. Så du som har en gammal fungerande jordkällare – var rädd om den!

Målgrupp

Landsbygdsföretagare, föreningar och boende på landsbygden som i sin vardag bidrar till ett rikt odlingslandskap med höga kultur- och naturvärden bevaras genom skötsel och finns kvar för framtida generationer.

Saker som man kan hitta när en jordkällare restaureras.

Saker som man kan hitta när en jordkällare restaureras. Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

VAR: Viskadalens Folkhögskola, Seglora

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri men du betalar själv för fika på plats. Cirka 60 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 feb 2020

Anmäl dig


Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats


Kontakt