25 nov 2019 klocka 07.30 - 09.00

Frukostseminarium 25 november om infrastrukturplanering

Välkommen till ett frukostseminarium om infrastrukturplanering som anordnas inom ramen för Klimat2030. Under morgonen kommer boken "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet" att presenteras av författaren Fredrik Holm.

"Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet". Det är uppmaningen som Gröna Bilister ger oss i en nyutkommen bok med samma titel, skriven av Fredrik Holm. Fredrik kommer att prata om nyckeln för att skapa framtidens hållbara mobilitet.

Medverkande är även en panel bestående av Maria Zachariadis (Strategisk planering, Trafikverket Region Väst), Ulrika Frick (ledamot i regionstyrelsen (MP) samt ordförande i kollektivtrafiknämnden) och Sara Persson (Hållbart resande väst, Västra Götalandsregionen).

Seminariet modereras av Anders Roth (IVL Svenska Miljöinstitutet).

Frukost serveras från 07.30 och själva presentationen startar 08.00.

VAR: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt