28 jan 2020 klocka 10.00 - 15.30

Temadag om Effektiv samordning för trygghet, Borås

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Borås Stad bjuder in till en temadag med fokus på EST-metoden. EST är en förkortning av Effektiv samordning för trygghet och är en arbetsmetod som kan användas i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Syftet med temadagen är att lära sig mer om EST-metoden och få en chans att diskutera utmaningar tillsammans med andra. Ni får gärna förbereda frågor för att ta upp till diskussion under dagen. Under dagen presenteras tre exempel från länet om hur man gör för att arbeta med och implementera EST-metoden i sitt brottsförebyggande arbete.

9.30 Registrering och fika (kaffe/te och fralla)

10.00 Att arbeta med EST - Erfarenheter och lärdomar från Brås pilotkommuner
Per Olof Hallin, professor emeritus i kulturgeografi vid Malmö universitet. Per Olof har gjort en processutvärdering av Brås utvecklingsprojekt Effektiv samordning av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i socialt utsatta områden.

10.45 Paus och diskussioner utifrån Per Olofs föreläsning

11.00 Räddningstjänstens roll i EST-arbetet
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, samordnar EST för fyra kommuner.

12.00 Lunch

13.00 Hur upprätthålls intresset i det långsiktiga EST-arbetet?
Niklas Wakk, AB Bostäder, Karin Mård Stavåsen och Anders Cronehag, Polisen, Mikael Andersson och Åsa Skytt Jansson, Borås Stad.

14.00 Fika

14.30 TSK – En småstadsmodell för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utvärdering som en del av arbetet
Karin Eliasson, folkhälsostrateg, Daniel Fyhr, säkerhetssamordnare, och Ingela Karlsson, trygghetssamordnare från Tranemo kommun.

15.15 - 15.30 Vad är nästa steg för vårt eget EST-arbete?
Diskussioner och avslutning

VAR: Hässlehuset, Våglängdsgatan 5 i Borås

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 jan 2020

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Camilla Tjernberg
E-post till Camilla Tjernberg

Kontakt