20 nov 2019 klocka 09.00 - 15.00

Barnkonventionen 30 år – från FN till svensk lag

Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder i samverkan med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad in till konferens på Barnkonventionens dag.

Välkommen på konferens på FN:s internationella dag för Barnkonventionen. Konferensen arrangeras inom ramen för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen bedriver på uppdrag från regeringen. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om hur ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan genomföras så att barnkonventionen förverkligas i kommuner och regioner. Ett särskilt fokus för dagen är att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som är beslutsfattare, förvaltningschef eller har ett strategiskt ansvar för att utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommun och region. Konferensen kommer genomföras både digitalt via livesändningar samt genom ett lokalt program på plats. Livesändningarna från Stockholm kommer att sändas via Barnombudsmannens hemsida:

Se livesändningarna på Barnombudsmannens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmklipp från livesändningarna kommer att kunna ses på Barnombudsmannens hemsida efter konferensen. Då filmer ska klippas och textas kommer materialet publiceras cirka 14 dagar efter konferensen.

Se filmklipp från livsändningarna på Barnombudsmannens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

09:00 Registrering och kaffe

09:30 Inledning, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Annika Lidström, enhetschef- folkhälsa och rättighetsfrågor

10.00 Välkomna till den nationella konferensen! (livesänds)
Tal av minister Åsa Lindhagen

Nu blir barnkonventionen svensk lag!
Paneldiskussion med Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Carola Gunnarsson, 1:a vice ordförande SKL, Rosaline Marbinah, ordförande LSU

10:30 Barnkonventionen blir lag – vad innebär det för din verksamhet?

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter? Hanna Gerdes vägleder genom barnkonventionen och dess principer samt vad juridiken innebär i praktiken.

Hanna är folkrättsjurist, tidigare utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, sakkunnig på Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen samt författare till boken Barnets rätt.

12:00 Lunch

13:00 Tvärsektoriella perspektiv på barnkonventionen – panelsamtal (livesänds)
Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar alla tillsammans med Barnombudsmannen inom uppdraget Barnrätt i praktiken för att stärka och säkerställa implementeringen av barnkonventionen. Ett samtal kring lärdomar av barnrättsresan, vilket stöd som erbjuds kommuner och regioner samt viktiga barnrättsperspektiv på socialtjänst, hälso- och sjukvård, funktionshinder- och ungdomspolitiken.

13.30 Barnkonventionen blir lag - så förbereder vi oss i Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen presenterar sin webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik" framtagen i samverkan med SKL, funktionen ombud för barnets rättigheter och vägledning för prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys. 

14.00 Fika

14:15 Avslut och framåtblick (livesänds)
Lansering av Barnombudsmannens utbildnings- och processtöd. Samtal med Länsstyrelsen om deras uppdrag att bidra till ett riktat stöd till kommuner och regioner för att bidra till att barnkonventionen i högre grad praktiskt tillämpas på kommunal och regional nivå.

14:45 Slutord

15:00 Konferensen slutar

VAR: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri. Lunch (vegetarisk) och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 nov 2019

Efter konferensen finns möjlighet att delta på Göteborgs Stads ungdomsfullmäktiges dialogmöte på temat Barns rättigheter - Mänskliga rättigheter.

Plats: Börsen, Gustaf Adolfs torg 5

Tid:16:00-19:00

 

16:00 - 16:30 Barnrättsmingel och utställning

16:30 - 17:30 Ungdomsfullmäktiges stormöte

17:30 - 19:00 Barnrättsdialog

 

Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige bjuder in till dialogmöte med anledning av att Barnkonventionen fyller 30 år. Kvällen blir en mötesplats att fortsätta samtalet kring mänskliga rättigheter.


Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt