02 dec 2019 klocka 09.30 - 15.00

Samråd inför utlysning av 37 § medel år 2020

Länsstyrelsen bjuder in kommuner i Västra Götalands län för ett samråd gällande förslag till prioriteringar inom ramen för 37 § under år 2020.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer under våren 2020 lysa ut medel inom ramen för 37 §. I syfte att inhämta förslag till prioriteringar, samt tillsammans diskutera möjligheter till samverkan mellan kommuner i länet, bjuder Länsstyrelsen in till ett samråd.

Målgrupper: Ansvariga i länets kommuner för integration och flyktingmottagande

Program

09:30 Registrering och fika

10:00 Länsstyrelsen hälsar välkommen

10:10 Information från Länsstyrelsen om 37 §

10:30 Jämställdhet i mottagande och integration

11:15 Diskussion och samråd utifrån olika förslag till prioriteringsgrunder

12:00 Lunch (på egen hand)

13:15 Fortsättning diskussion och samråd

14:15 Återkoppling från samråd runt borden

14:45 Summering

15:00 Avslutning

Tillgänglighet: Hiss (max 400 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga.

VAR: De la Gardie, Länsstyrelsen i Göteborg, Södra Hamngatan 3 (ingång via Länsstyrelsens reception)

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Reservlista

Om aktiviteten är fulltecknad kan du kontakta oss för att sätta upp dig på reservlistan.

Kontakt