22 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Teater och panelsamtal kring prostitution och människohandel

Tre kvinnor står i en mörk miljö med betongpelare intill sig.

Från teaterföreställningen Camilla försvann. Foto: Ola Kjelbye

Vi ger teaterföreställningen "Camilla försvann" med efterföljande panelsamtal som lyfter olika perspektiv på prostitution och människohandel och hur vi kan arbeta med frågorna.

Medverkar i panelen gör:

  • Maia Strufve – KAST, Köpare av sexuella tjänster, Göteborg
  • Sara Ullgård – Arbetslivsförvaltningen, Borås stad
  • Frida Eriksson – Tjejjouren Magnolia, Borås
  • Fia Adler Sandblad – konstnärlig ledare ADAS musikaliska teater
  • Merly Åsbogård – skribent, skapare av Facebook-gruppen ”Supportgrupp för utsatta kvinnor"

Målgrupp

För alla i Västra Götaland som möter personer med erfarenhet av sex mot ersättning, prostitution och/eller andra former av våld och utsatthet – till exempel medarbetare på kvinnojourer, socialtjänst, kyrka, elevhälsa, hälso- och sjukvård och idéburen sektor.

Vi som arrangerar

  • Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, utveckla våldspreventivt arbete och erbjuda kompetens och metodstöd.
  • ADAS musikaliska teater arbetar sedan tio år med att lyfta nutida historier om utsatthet genom konstnärliga metoder och föreställningar. ADAS grundades 1993 och har sin bas på Konstepidemin i Göteborg.

VAR: Regionteater Väst, Bryggaregatan 10, Borås

KOSTNAD: Programmet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt

Sophie Nilsson, Länsstyrelsen, sophie.nilsson@lansstyrelsen.se

Andreas Luukinen, ADAS musikaliska teater, adasmusikaliskateater@gmail.com

Kontakt