27 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Slutkonferens för projektet
En kommun fri från våld - Borås

Illustration med fem personer som är olika klädda. En person sitter i rullstol. Bakom personerna finns en skylt som det står "Skoldisco" på. Ingen av personerna är glad, alla ser arga eller ledsna ut.

Illustration: Astrid Gynnemo

Det femåriga projektet En kommun fri från våld - Borås avrundas vid årsskiftet 2019/20. På konferensen sammanfattar vi erfarenheterna av att utveckla systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun.

Dagen kommer att innehålla presentationer av pedagogiska verktyg och metoder för mätning och uppföljning, som projektet har utvecklat. Dessutom presenteras erfarenheter från projektets samarbeten med olika organisationer, förvaltningar och civilsamhälle.

Föreläsare

  • Karin Ljung Aust, projektledare
  • Stina Graad, utvecklingsledare
  • Maja Karlsson, utvecklingsledare
  • Representanter för Borås Stad och civilsamhällesorganisationer som samverkar med projektet.

Fika och lunch

Fika serveras från kl 08.30. Lunch kl 12-13. Länsstyrelsen bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan

Du anmäler dig via vårt formulär nedan. Utbildningen är kostnadsfri men utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.OBS! Begränsat antal deltagare.

VAR: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Om du uteblir utan att avanmäla dig får du betala 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt