11 nov 2019 klocka 11.45 - 16.30

Avslutningsmöte för piloterna i projektet Water Co-Governance

Projektet Water Co-Governance avslutas i mars 2020. Vi bjuder nu in pilotprojekten till ett slutmöte i Göteborg.

Vi kommer att presentera resultat i form av verktyg och rapporter och vill höra vad ni tycker är viktigast att lyfta fram. Det blir också tid till diskussion om framtiden i vattenråden. Vi vill samtidigt tacka er för er mycket värdefulla insats i projektet!

Målgrupp

Alla i Mölndalsåns, Himleåns och Ätrans vattenråd samt alla deltagare i pilotprojekten är välkomna.

11.45 Registrering och lunch

13.00 Välkomna! Upplägg på dagen. Presentation av deltagare.
Kort tillbakablick och framåtblick. Förslag till Verktyg för bättre vatten.

Anna Ek, Havs- och vattenmyndigheten och Björn Lagerdahl, Vattenmyndigheten Västerhavet

13.30 Piloterna berättar kort om saker de har arbetat med eller håller på med och hur de ser på framtiden. Vi gör det som ett samtal där Peter samtidigt visar bilder som exempel från piloterna.

Peter Nolbrant tillsammans med piloterna.

14.20 Fika med tårta

14.50 Glimtar från rapporterna, slutsatser och viktiga mönster.

Madeleine Prutzer och Peter Nolbrant

15.10 Gruppsamtal. Vad är särskilt viktiga reflektioner att lyfta fram från pilotprojektens arbete och ta med sig i det fortsatta arbetet? Grupperna berättar och diskussion i storgruppen.

16.15 Avslutning och tack till alla deltagare! Vad blir nästa steg?

Signhild Nerheim och Anna Ek, Havs- och vattenmyndigheten
samt Annika Ekvall och Björn Lagerdahl, Vattenmyndigheten Västerhavet

VAR: Scandic Hotell Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt