04 dec 2019 klocka 10.00 - 15.00

Utbildning om försäljningstillstånd för tobak

Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Länsstyrelsen bjuder därför in till en utbildning om försäljningstillstånd för tobak.

Utbildningen kommer att innehålla såväl en genomgång av de nya reglerna som diskussioner kring aktuella frågor som finns hos kommunernas handläggare.

Syftet med utbildningen är att fylla på med kunskap, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Målgrupp

Du som arbetar med eller kommer att arbeta med försäljningstillstånd för tobak i Västra Götaland.

Hålltider

Klockan 10.00 – 15.00

Fika från klockan 09.30

Lunch klockan 12.00-13.00

 • Försäljningsregler
 • Marknadsföring
 • Märkning och förpackning
 • Ansökningsförfarandet
 • Remisser
 • Lämplighetsprövning
 • Utredningsmetodik
 • Beslutsskrivning
 • Rutiner och blanketter
 • Tillsynens omfattning
 • Befogenheter
 • Sanktioner
 • Straffbestämmelser

VAR: Läppstiftet konferens, lokal Lounge Lilla Bommen 1, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt, fika och lunch ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 okt 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt