11 okt 2019 klocka 08.30 - 10.00

Informationsträff i Göteborg om länsstyrelsernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till informationsträff om penningtvättslagen, dina skyldigheter och vårt tillsynsarbete.

Målgrupp

Välkommen du som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Tillgänglighet

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och    finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsynsarbete

09:45 Tid för frågor

10:00 Informationsträff avslutas

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 okt 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt