13 nov 2019 klocka 16.00 - 18.00

Informationsträff i Gävleborgs län om länsstyrelsernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till informationsträff om penningtvättslagen, dina skyldigheter och vårt tillsynsarbete.

Målgrupp

Välkommen du som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

16.00 Registrering, kaffe/te och wrap

16.30 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsynsarbete

17:15 Tid för frågor

18:00 Informationsträffen avslutas

VAR: Sessionssalen Hamilton, Gävle Slott, Södra Kansligatan 2, 802 52 Gävle

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt