04 dec 2019 klocka 09.00 - 12.00

Utvecklingsdag: Kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering

Välkommen till en förmiddag om kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering.

Många kommuner i Västra Götaland har en lång historia av att samråda med funktionshindersorganisationer. Samråden kan möjliggöra aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning i beslut som berör dem.

Länsstyrelsen bjuder in till en förmiddag om kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering. På agendan för dagen står rådens roll inom funktionshinderspolitiken och vad funktionshindersrörelsen ser som framgångsfaktorer och hinder för goda samråd.

Dagen innehåller också en workshop där vi tillsammans diskuterar möjliga vägar framåt för stärkt aktiv involvering. Aktuella frågor för workshopen är också utveckling av nya samrådsformer och medborgardialog.

Målgrupp

Utvecklingsdagen riktar sig till dig som arbetar som ansvarig strateg, ledamot eller politiker i kommunalt eller regionalt samråd för funktionshindersfrågor. Du som arbetar med medborgardialog eller aktiv involvering av civilsamhället i andra former än samråd är också välkommen. För att platserna skall räcka till har varje kommun/region möjlighet att anmäla tre deltagare. Vi ser gärna representation från både kommunal/regional organisation, politik och civilsamhälle.

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

09.00 Frukost finns serverad

09.30 Funktionshinderspolitiken och aktiv involvering. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.00 Funktionsrättsrörelsens syn på kommunala samråd – vad behövs för att möjliggöra aktiv involvering på riktigt? Pia Emanuelsson, Funktionsrätt Göteborg

10.30 Workshop: hur kan vi stärka arbetet med aktiv involvering

12.00 Avslut

VAR: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Södra Hamngatan 3, Göteborg.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri och frukost ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt

Erik Lindqvist, Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län

E-post: erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se
010 - 22 44 513

Linnéa Björk, Utvecklare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

E-post: linnea.bjork@lansstyrelsen.se 
010 - 22 44 340

Kontakt