27 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Delregional träff i Göteborgsregionen

Välkommen till höstens delregionala träff i Göteborgsregionen som hålls i Lilla Edet den 27 november. Temat för i år är Arkitektur och gestaltning i kommunal planering.

Målgrupp är kommunernas planerare, bygglovshandläggare och andra inom samhällsplanering. Även medarbetare från länsstyrelsen med kopplingar till ämnet har möjlighet att vara med.

08.30-09.00 Kaffe, te och smörgås serveras


09.00-10.00 Välkomna!
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, hälsar välkomna och ger inspel i några olika frågor utifrån Länsstyrelsens horisont. Lilla Edets kommun berättar om aktuella planeringsfrågor och projekt.


10.00–10.30 Gestaltad kulturmiljö – utmaningar och exempel på lösningar
Mats Herklint, länsantikvarie på Länsstyrelsen, visar exempel från projekt att lära av.


10.30-11.00 Mingelpaus


11.00-11.30 Hur ser arkitektkompetensen ut i länets kommuner?
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, presenterar en nulägesbild för länet.

11.30–12.00 Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling är ett kunskapsbaserat arbetssätt för en hållbar samhällsutveckling. Joakim Forsemalm från Radar arkitektur & planering presenterar metoden och praktiska exempel.


12.00–13.00 Lunch (på egen bekostnad)

13.00–13.30 Fortsättning Evidensbaserad stadsutveckling

13.30–14.00 God arkitektur utifrån ekonomiska förutsättningar
Hur får man förutsättningar för god arkitektur utifrån de ekonomiska förutsättningarna? Eva Blomberg, projektchef på Next Step, delar med sig av exempel och erfarenheter.


14.00–14.30 Mingelpaus med kaffe


14.30–15.00 Hur jobbar ni i Härryda kommun?
Matilda Svenning, stadsarkitekt i Härryda kommun, presenterar hur de arbetar med
arkitektur och gestaltning i sina processer.


15.00–15.30 Hur jobbar ni i Göteborgs Stad?
Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs Stad, presenterar hur de arbetar med arkitektur och gestaltning i sina processer.


15.30–15.45 Avslutande reflektioner
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen.

Frågor

Eventuella frågor om delregionala träffen kan ställas till Länsarkitekt Andreas Lidholm, andreas.lidholm@lansstyrelsen.se

VAR: Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet

KOSTNAD: Kostnadsfritt (lunch bekostas på egen hand).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt