13 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Delregional träff i Boråsregionen

Välkommen till höstens delregionala träff i Boråsregionen som hålls i Svenljunga den 13 november. Temat för i år är Arkitektur och gestaltning i kommunal planering.

Målgrupp är kommunernas planerare, bygglovshandläggare och andra inom samhällsplanering. Även medarbetare från länsstyrelsen med kopplingar till ämnet har möjlighet att vara med.

08.30-09.00 Kaffe, te och smörgås serveras


09.00-10.00 Välkomna!
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, hälsar välkomna och ger inspel i några olika frågor utifrån Länsstyrelsens horisont. Svenljunga kommun berättar om aktuella planeringsfrågor och projekt.


10.00–10.30 Gestaltad kulturmiljö – utmaningar och exempel på lösningar
Mats Herklint, länsantikvarie på Länsstyrelsen, visar exempel från projekt att lära av.


10.30-11.00 Mingelpaus


11.00-11.30 Hur ser arkitektkompetensen ut i länets kommuner?
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, presenterar en nulägesbild för länet.

11.30–12.00 Evidensbaserad stadsutveckling
Evidensbaserad stadsutveckling är ett kunskapsbaserat arbetssätt för en hållbar samhällsutveckling. Joakim Forsemalm från Radar arkitektur & planering presenterar metoden och praktiska exempel.


12.00–13.00 Lunch (på egen bekostnad)

13.00–13.30 Fortsättning Evidensbaserad stadsutveckling

13.30–14.00 God arkitektur utifrån ekonomiska förutsättningar
Hur får man förutsättningar för god arkitektur utifrån de ekonomiska förutsättningarna? Eva Blomberg, projektchef på Next Step, delar med sig av exempel och erfarenheter.


14.00–14.30 Mingelpaus med kaffe


14.30–15.00 Hur jobbar ni i Tranemo kommun?
Sven Hedberg, stadsarkitekt i Tranemo och Gislaved, presenterar hur de arbetar med arkitektur och gestaltning i sina processer.


15.00–15.30 Borås – en av Sveriges tre bästa arkitekturkommuner!
Borås hamnade på plats tre över 2019 års bästa arkitekturkommuner – vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat resultat? Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås Stad, presenterar kommunens arbete.


15.30–15.45 Avslutande reflektioner
Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen.

Frågor

Eventuella frågor om delregionala träffen kan ställas till länsarkitekt Andreas Lidholm, andreas.lidholm@lansstyrelsen.se

VAR: Svenljungasalen, Kommunhuset, Boråsvägen 13, Svenljunga

KOSTNAD: Kostnadsfritt (lunch bekostas på egen hand).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt