29 nov 2019 klocka 09.30 - 16.30

Klimat- och energifrågor i fysisk planering

Cyklar parkerade framför hus

Välkommen till en heldag med inspiration och workshop om hur vi bättre kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen.

Dagen riktar sig till berörda på länsstyrelserna, nationella myndigheter och akademin. Under workshopen summerar vi erfarenheter och goda exempel på tvärsektoriellt arbete med klimat- och energifrågor i fysisk planering. Workshopen är en uppföljning på projektets första träff som hölls i Göteborg den 23 maj 2019. Såväl gamla som nya deltagare är varmt välkomna!

9.00 Fika och registrering

9.30 Hej och välkomna!

Introduktion till dagen med Ted Kransby från Länsstyrelsen i Kalmar, Planarkitekt och projektledare för Länsstyrelserna - Tillsammans för klimat- och energifrågor i fysisk planering.

Från retorik till praktisk vägledning i samhällsplaneringen

Göran Cars från Kungliga Tekniska Högskolan är specialiserad på processer och strategier för hållbara städer, bland annat som ansvarig för Kirunas stadsflytt. Vad menar vi med begrepp som värdeskapande, hållbarhet och samverkan och hur ska det bli mindre retorik och mer praktisk vägledning i samhällsplaneringen?

Eskilstuna kommun

Pernilla Lindström, översiktsplanerare och Petter Skarin, trafikplanerare på Eskilstuna kommun berättar om Eskilstunas arbete med energi- och klimatfrågor i översiktsplaneringen.

Klimatanpassningsportalen

Ingrid Gudmundsson, kommunikatör på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI berättar om hur 19 myndigheter lyckades samla kunskap och aktuellt arbete på en gemensam webbplats. Hur kom plattformen till, vad var framgångsfaktorer och vad är utmaningar framöver?

Regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Jonas Åker från länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Vilka möjligheter och utmaningar har vi vid implementeringen i den fysiska planeringen?

12.00 – 13:00: Vegetarisk lunch serveras

Workshop 1: Länsstyrelsens roll och arbetssätt

Vad lärde vi oss av workshopen i våras? Projekt är olika men framgångsfaktorerna ofta desamma. Workshopledare för dagen är Susanne Högström Sivengård.

Pågående projekt med koppling till fysisk planering

Genomgång med Ted Kransby, länsstyrelsen i Kalmar.

Projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020

Jonas Hrimfei och Amanda Corlin från länsstyrelsen i Skåne berättar om de rykande färska resultaten från projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020. Genom olika aktiviteter har projektet gett stöd till alla 33 kommuner i Skåne att hitta enkla sätt att väga in klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.

EKLIPS - hur skulle stockholmskommunerna kunna integrera klimat- och energiperspektiven i den fysiska planeringen?

Anna-Lena Lövkvist Andersen och Gill Hermansson Wolff från länsstyrelsen i Stockholm och Vincent Wretling från KTH berättar om erfarenheter från projektet EKLIPS.

Workshop 2: Spridning

Om behovet av att dela och sprida information inom projektet. Hur kan vi göra det? Hur förändrar man de olika planeringsprocesserna?

Summering och avrundning av dagen

Med Ted Kransby, Länsstyrelsen Kalmar

16:30 - Slut

Bakgrund

Evenemanget är en del i projektet ”Länsstyrelserna – Tillsammans för klimat– och energifrågor i fysisk planering” som drivs för att öka kunskapen och kapaciteten på landets 21 länsstyrelser i arbetet med att främja integrationen av energi- och klimataspekter i kommunal fysisk planering. Målet är att bidra till arbetet med att nå svenska och internationella miljö- och klimatmål. Detta ska göras genom att samla in, sammanställa och dela kunskap, goda exempel och verktyg etc. Projektet får stöd från Energimyndigheten.

VAR: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm (nära centralen)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Anmäl dig

Aktiviteten är fullbokad, men e-posta Helena Sandmer, helena.sandmer@lansstyrelsen.se, om du vill vara med på en reservlista.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt