11 nov 2019 klocka 09.00 - 15.30

Länsträff för personligt ombud

Länsstyrelserna i Västra Götalands- och Hallands län bjuder in till en länsträff för verksamhet med personligt ombud.

Temat för dagen kommer vara spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem, ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken.

Målgrupp

Chefer och personliga ombud

Medverkande

Tommy Augustsson Han har även drivit utvecklings- och forskningsprojekt inom spel. Ni kommer att få ta del av ett utbildningspaket med fokus på den nya lagen, att upptäcka och utreda spelproblem samt stöd och behandling.

Patrik Axelsson - Spelberoendes förening ”Om att leva med spelmissbruk”

Övrigt

Information kring Hälso- och sjukvårdens arbete i Västra Götalandsregionen
och socialtjänstens arbete i Halland.

På eftermiddagen 13.45-15:00 Aktuell information från länsstyrelserna om personligt ombud.

Dagen avslutas med kaffe och kaka 15.00

Dagen är kostnadsfri lunch sker på egen hand

VAR: Hörsalen Länsstyrelsen Göteborg Stora Badhusgatan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 okt 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt