26 sep 2019 klocka 09.30 - 11.00

Informationsträff om Klimatklivet

Den 26 september bjuder länsstyrelsen in till en informationsträff om Klimatklivet. Mötet riktar sig till dig som vill veta mer om hur Klimatklivet fungerar och hur det går till att söka.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet kommer vara öppen den 25 september – 23 oktober 2019.

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Program

9.00

Vegetarisk fika serveras

9.30‑10.00

Information om Klimatklivet – vad behövs i ansökan och vad är det som har ändrats?
Genomgång av vilka uppgifter som behövs i ansökan, de nya förutsättningarna för lantbruksåtgärder och ansökningar om laddinfrastruktur.

10.00‑10.15

Klimatklivet hittills – hur ser läget ut i Västra Götaland? Vilka åtgärder behöver vi fortsätta med?

10.15‑10.30

Goda exempel

10.30‑11.00

Frågestund med länsstyrelsens handläggare

VAR: Hos länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Anmäl dig i receptionen när du kommer.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt