12 nov 2019 klocka 09.30 - 15.30

Kurs om veteranisering av träd

Veteranisering av träd

Foto: Vikki Bengtsson

Välkommen till en kurs om veteranisering av träd som ordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Vänersborgs kommun.

Kursledare är Vikki Bengtsson från Pro Natura som kommer att berätta om hur och varför man ska veteranisera träd samt den senaste kunskapen om effekterna av veteranisering från bland annat VetTree-projektet, Tinnerö projektet och internationell forskning. Vi kommer att vara i fält en del av dagen och få en demonstration av hur man utför ett antal olika veteraniserings-åtgärder.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekologer och parkförvaltare i närliggande kommuner, länsstyrelsen och Västkuststiftelsen.

VAR: Kursen startar på Länsstyrelsens kontor i Vänersborg. Vi kommer under dagen att åka bil till Rånnum.

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri. Men om du inte avanmäler dig innan sista anmälningsdagen och inte kommer på kursen, faktureras en avgift på 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 nov 2019

Anmäl dig

 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Kontakt

Anna Stenström
010-224 47 06
anna.stenstrom@lansstyrelsen.se

Kontakt