02 okt 2019 klocka 09.00 - 15.45

Hur motverkar vi mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning?

Välkommen till en konferens och workshop om mäns våld mot kvinnor och om hur vi bättre kan motverka våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av närstående har länge varit osynliggjorda. Samtidigt vet vi att kvinnor med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra. Våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men samtidigt ställer frågan andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete.

Den 2 oktober bjuder Länsstyrelsen in till konferens och workshop om mäns våld mot kvinnor. Under dagen talar sakkunniga och goda exempel på arbetssätt och metoder delges. Under eftermiddagen hålls en workshop om hur vi bättre kan motverka våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Målgrupp för dagen är enhetschefer, socialtjänst, chefer, samordnare/strateger och politiker.

Program

09.00 Frukost finns serverad

09.30 Funktionshinderspolitik och det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.00 Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning: omfång, mönster och konsekvenser. Josefin Grände, leg. psykoterapeut, författare och utbildare

10.45 Paus

11.00 Fortsättning: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning: omfång, mönster och konsekvenser. Josefin Grände, leg. psykoterapeut, författare och utbildare

12.00 Lunch

13.00 Schyssta relationer: om att synliggöra och förebygga våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kerstin Nettelblad, Enhetschef och samordnare Utväg Skaraborg

13.20 Att förebygga våld med V.I.P-programmet. Chris Linde, Enhetschef Härryda kommun

13.40 Kommunalt arbete mot mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Metoder och material. Denise Cresso, Utbildningsledare

14.10 Workshop och fika: Hur motverkar vi mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning?

15.15 Återkoppling från workshop

15.45 Avslut

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

VAR: Gothia Towers, huvudentré (entré 4), Mässans Gata 24, Göteborg

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri och frukost, lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2019

Anmäl dig

Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt

Linnéa Björk
Utvecklare
010-22 44 340
E-post till Linnéa Björk

Erik Lindqvist
Utvecklare
010-22 44 513
E-post till Erik Lindqvist

Setareh Shahbazian Wahnström
Utvecklare
010-22 44 517
E-post till Setareh Shahbazian Wahnström

Kontakt