21 okt 2019 klocka 08.30 - 15.00

Minoritetspolitiken 20 år!

Illustration av sex händer som sträcker sig med fingrarna uppåt.

Välkommen att delta i en heldag om minoritetspolitiken och dess betydelse för minoriteters rättigheter, villkor och delaktighet i samhällets utveckling!

I år fyller den svenska minoritetspolitiken 20 år. Vilken roll har offentliga aktörer och vad behöver förändras för att myndigheter och kommuner lever upp till lagstiftningen i Västra Götaland? Hur säkrar vi minoritetsskyddet i en tid som hotas av antidemokratiska krafter, växande polarisering och populism? Dessa frågor kommer att diskuteras av företrädare för nationella minoriteter, akademiker, offentliga företrädare och förtroendevalda.

Lennart Rohdin, f.d. riksdagsledamot och landstingspolitiker inleder dagen. Lennart Rohdin fick 2016 i uppdrag att utreda den nationella minoritetspolitiken. Utredningen ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” ligger till grund för ändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019. Deltar gör även Kaisa Syrjänen Schaal, huvudsekreterare för den pågående utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken.

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalands län. Varmt välkomna är också civilsamhällets representanter och våra medarbetare.

Program

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Landshövding Anders Danielsson och moderator Kaisa Syrjänen Schaal hälsar välkomna

09.15 Varför en nationell minoritetspolitik?
Lennart Rohdin – minoritetssakkunnig som 2017–2018 var regeringens särskilde utredare för en stärkt minoritetspolitik

10.30 Kaffe

10.45 Hur har den svenska minoritetspolitiken utvecklats?
Lennart Rohdin forts.

12.00 Lunch

13.15 Kaisa Syrjänen Schaal om pågående utredning om uppföljning av minoritetspolitiken

13.30 Paneldiskussion
Hur kan de nationella minoriteternas delaktighet och egenmakt förverkligas?

14.30 Dialog och avslutning

Anmälan

Du anmäler dig via länken högst upp på denna sida. Sista anmälningsdag är 10 oktober. Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår.

Tillgänglighet
I lokalen finns hörslinga, tillgänglighetsanpassad toalett och hiss (max 300 kg).

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad i samverkan med representanter för de nationella minoriteterna.

Arrangemanget är en del av Länsstyrelsens demokrativecka. Vi uppmärksammar att Sverige firar 100 år som demokrati, med lika rösträtt för män och kvinnor. 21–25 oktober anordnar Länsstyrelsen en rad aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

Välkommen att fira med oss!

VAR: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Kontakt