05 sep 2019 klocka 13.00 - 16.30

När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder

Välkommen till seminarium där ny kunskapsöversikt presenteras som sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.

Huvudpunkterna är diagnosen, hur man känner igen problemspelaren, spelbeteendets samband med andra livsfaktorer samt förebyggande insatser och behandling.

De flesta kan spela datorspel utan att det påverkar dem på ett negativt sätt, men ibland kan datorspelandet bli problematiskt. I juni 2018 sjukdomsklassades gaming disorder av Världshälsoorganisationen (WHO) och det tillstånd som utmärks av problematiskt datorspelande blev en diagnos. Det väckte frågor som till exempel, vilka förväntningar finns på svensk sjukvård att ställa diagnosen och erbjuda behandling? och vilka varningstecken kan vuxna, föräldrar och pedagoger vara uppmärksamma på hos personer de kommer i kontakt med?

MÅLGRUPP FÖR SEMINARIET: Förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och idéburna organisationer. Pedagoger och skolhälsovårdspersonal kan också ha intresse av seminariet.

ARRANGERAS AV Länsstyrelsen, CERA, VGR, GR, Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Brukarrådet, Högskolan Väst.

Delta via webbsändning

Möjlighet till deltagande via webb från Göteborg den 5 september kommer att finnas och kräver anmälan för att få en länk till webbsändningen. Kostnad 200 kr exkl moms.

13.00 Inledning Lennart Rådenmark, Länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Västra Götalands län

13.10 När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga
En översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna kommer att presenteras. Huvudpunkterna är: 1) diagnosen, 2) hur man känner igen problemspelaren, 3) spelbeteendets samband med andra livsfaktorer samt 4) förebyggande insatser och behandling.
Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst, GR och författare till När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga.

14.10 När det blir en sjukdom – yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder
Diagnosen gaming disorder. Vad innebär det för dem som arbetar med barn och ungdomar? I min studie har jag intervjuat elevhälsa och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående datorspelande, dess effekter och deras tankar om den nya diagnosen. Vad händer när en vardagsaktivitet övergår till att bli en sjukdom?
Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst och verksam inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på högskolan. Hennes pågående forskning fokuserar på diagnosen gaming disorder och olika professioners kunskap och erfarenheter om datorspelande hos barn och unga

14.40 Fikapaus

15.00 Förebyggande insatser för barn och unga –vad kan vi göra lokalt och regionalt? Vilka förutsättningar finns för att docka in gaming och datorspel i ett förebyggande arbetet om spel om pengar? Vilket kunskapsstöd finns?
Jessika Spångberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten

15.30 När oron blir större än problemet – om vikten av ett balanserat förhållningssätt till ungas medieanvändning
Oron för vilka negativa effekter medier och medieinnehåll har på barn och unga är lika gammal som medierna själva. Historiskt sett har det ofta handlat om att nya medieformer ansetts farliga: film, kioskdeckare, video och datorspel. I de flesta fall har oron i backspegeln visat sig överdriven. Med Gaming disorder finns för första gången någonsin en diagnos för ett skadligt mediebeteende. Har vi något att lära oss av tidigare diskussioner om skadlig mediepåverkan?
Ulf Dalquist, verksamhetschef för forskning och omvärldsanalys vid Statens medieråd

16.00 Överdrivet dataspelande – vilka insatser krävs i familjer kring ungdomar med ett överdrivet dataspelande och vad får det för effekt. Två fallbeskrivningar
Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad ICF ACC coach

16.30 Avrundning och slut

VAR: Folkets Hus, Göteborg

KOSTNAD: På plats: 500 kr exklusive moms, via webbsändning: 200 kr exklusive moms

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 aug 2019

Kontakt