14 nov 2019 klocka 09.15 - 16.30

Integrationsforum

Välkommen till en heldag på temat Migration och integration — politik, process och praktik.

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar med eller är aktiv inom området migration och integration.

Dagen bjuder på föreläsningar och dialog. Du kommer bland andra att få lyssna till:

  • Karin Strandås, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet
  • Hans Abrahamsson, tidigare freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö Högskola
  • Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia och utredningssekreterare vid Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  • Bi Puranen, docent och generalsekreterare World Value Survey, Institutet för framtidsforskning

Integrationsforum arrangeras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För fullständigt program klicka på plustecknet nedan (med reservation för mindre justeringar).

08.30 Registrering och fika

09.15 Välkommen!
Lena Malm, avdelningschef för Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

09.30 Integration, delaktighet och inflytande – om regeringens arbete för integration och mot segregation
Karin Strandås, statssekreterare hos Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet.

10.00 Arbetet med integration i länet
Marcus Toremar, regionchef, Migrationsverket,
Eva Lindh Pernheim, regionchef, Region Väst Arbetssökande Arbetsförmedlingen, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen,
Lena Malm, avdelningschef, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

10.40 Fika

11.00 Vår tids samhällsomdaning – integrationspolitik och konsten att göra synvändor
Hans Abrahamsson, tidigare verksam som freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet och som gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö Högskola.

12.00 Lunch

13.00 Om klyftan mellan migrations- och integrationspolitik, offentlig debatt och den vetenskapliga kunskap som finns på området
Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia samt utredningssekreterare vid Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

13.40 Om kommunala utmaningar och möjligheter i arbetet för en långsiktig integration
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare vid Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs Universitet, och
Sylwia Jedrzejewska, forskningsassistent vid CMG, Göteborgs Universitet.

14.00 Fika

14.20 Med migranternas röst, den subjektiva integrationen
Bi Puranen, docent och generalsekreterare för World Values Survey (WVS), Institutet för Framtidsstudier presenterar den nya WVS-undersökningen som bygger på intervjuer med 6 500 migranter i Sverige.

15.00 Exempel på lokalt och regionalt arbete med integration

Om bibliotekens roll
Soli Strömberg Rosendahl, avdelningschef Kultur- och fritidsförvaltningen och
Tobias Gard bibliotekarie, Biblioteket Kronan, i Trollhättan.

HjoTiBorg mot rasism
Josefine Lindroth, projektledare Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.

Kompetensförsörjning och inkludering
Eva Degerman, HR-chef Regionservice, Västra Götalandsregionen.

15.45 Politiska perspektiv på lokala och regionala förutsättningar
Dialogen leds av Anders Carlberg, avdelningschef FoUU från Västra Götalandsregionen.
Deltar gör:
Jonas Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Mariestads kommun
Kristina Jonäng
(C), regionutvecklingsnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen,
Mikael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Åmåls kommun,
Nina Miskovski (M), ordförande social resursnämnd, Göteborgs Stad,
Tony Hansen (S), ordförande kommunstyrelsens presidium, Tranemo kommun.

16.30 Avslut

Moderatorer för dagen:
Kirsten Brogaard och Birgitta Guevara, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

VAR: Elite Park Avenue Hotel, Lokal Bankett 2 Kungsportsavenyn 36, Göteborg

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri, fika och vegetarisk lunch ingår. I det fall frånvaro inte anmäls debiteras 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Kontakt

För information om anmälan kontakta gärna:
Maria Grindemark Västra Götalandsregionen
maria.grindemark@vgregion.se

För mer information om dagen kontakta gärna:
Birgitta Guevara Länsstyrelsen
birgitta.guevara@lansstyrelsen.se

Susanne Hammarström Västra Götalandsregionen
susanne.hammarstrom@vgregion.se

Marie Lindgren Migrationsverket
marie.lindgren@migrationsverket.se

Ana Sanchez Arbetsförmedlingen
ana-maria.sanchez-nieto@arbetsformedlingen.se

Kontakt