19 jun 2019 klocka 09.30 - 12.00

Fältvandring – Så här gör vi på Malma gård för att gynna fåglar och pollinerande insekter

Intresset för att anlägga blommande skyddszoner sprider sig i Sverige. Greppa Näringen i samarbete med Odling i Balans visar att det går att kombinera ett resurseffektivt lantbruk och att odla för biologisk mångfald.

På liten yta kan man odla kvalitativ mångfald som ger mat och boplatser åt fåglar, humlor, bin och andra nyttodjur. Vi berättar och visar hur enkla åtgärder på gården kan bidra till en ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Claes Friberg är en av lantbrukarna i projektet Odling i Balans. Han berättar och visar hur han får in mer blommande växter i odlingen. Han berättar också hur han kombinerar ogräsharvning med kemisk bekämpning. Helena Elmquist från Odling i Balans medverkar och berättar mer om bland annat blommande skyddszoner (SamZoner). Självklart tittar vi också på fälten för att se hur grödorna tagit sig i torka och skyfall.

Målgrupp: Fältvandringen vänder sig till intresserade lantbrukare.

Fullösa Malma gård 1, Götene

Vi startar med fika. Under fältvandringen tar vi bland annat upp följande frågor:

  • SamZoner – Skyddszoner för både pollinerande insekter och växtnäring
  • Nollrutor och lärkrutor – Hur kan man anlägga dem och vad är de bra för?
  • Ogräsharvning – när är det lämpligt och vad ska man tänka på?
  • Maskinvisning – Claes visar bland annat sin ogräsharv (Einböck) och hur man förenar nytta med nöje när man anlägger en blommande skyddszon.

Medverkande: Claes Friberg (Malma Gård), Helena Elmquist (Odling i Balans), Jannicke Hellberg, Christina Åkerman och Ingvar Claesson (Länsstyrelsen).

VAR: Fullösa Malma Gård 1, 533 96 Götene

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 jun 2019

Anmäl dig

Du kan också anmäla dig via sms till 070-261 93 47. Ange namn och antal deltagare.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Greppa näringens logotyp

Kontakt