28 aug 2019 klocka 15.00 - 18.00

Information om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande, Tranemo

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Målgrupp

Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommunen och civilsamhället.

Tillgänglighet

Hiss, tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga.

Program och hålltider

14.30 Välkomstfika och registrering

15.00 Länsstyrelsens uppdrag och ansökningsförfarandet av statsbidrag

16.30 Fika med mingel

17.00 Jämställda tidiga insatser

17:30 Möjlighet att ställa frågor till handläggare inom tidiga insatser

18:00 Informationsdagen avslutas

Kartbild över Tranemo

VAR: Tranemo kommunhus, Storgatan 26, Tranemo

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 aug 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt

Natalia Baar
E-post till Natalia Baar
Telefon 010-22 44 762

Kontakt