03 sep 2019 klocka 13.00 - 16.00

Information om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande, Göteborg

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Målgrupp

Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommunen och civilsamhället.

Tillgänglighet

Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil kontakta natalia.baar@lansstyrelsen.se.

Program och hålltider

12.30 Välkomstfika & registrering

13.00 Länsstyrelsens uppdrag och ansökningsförfarandet av statsbidrag

14.30 Fika med mingel

15.00 Jämställda tidiga insatser

15:30 Möjlighet att ställa frågor till handläggare inom tidiga insatser

16:00 Informationsdagen avslutas

Kartbild över lokalen i Göteborg.

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 aug 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt

Natalia Baar
E-post till Natalia Baar
Telefon 010-22 44 762

Kontakt