17 okt 2019 klocka 09.00 - 14.30

Utsatta EU/EES-medborgare i Västra Götaland

Vi bjuder in till konferens för att stärka kunskapen gällande utsatta EU/EES-medborgares villkor och olika aktörers arbete inom området.

Målgrupp

Målgrupp för konferensen är politiker, chefer och strateger/utvecklare som på olika sätt hanterar frågor gällande utsatta EU/EES-medborgare i sitt arbete hos kommun, region, statlig myndighet eller civilsamhällesorganisation i Västra Götaland. Konferensen riktar sig även till medarbetare inom socialtjänsten.

Innehåll

Under dagen presenteras aktuell kunskap, exempel på arbetssätt och den senaste lägesbilden gällande utsatta EU/EES-medborgare i länet. Dessutom delges stöd och vägledning för ett stärkt arbete inom området.

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

P‌rogram för dagen.

09.00-09.30

Frukost och registrering

09.30-10.00

Nationell och internationell lägesbild gällande utsatta EU/EES-medborgare. Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för utsatta EU/EES-medborgare vid Länsstyrelsen i Stockholms län

10.00-10.20

Regional lägesbild gällande utsatta EU/EES-medborgare. Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.20-10.35

Utsatta EU/EES-medborgare och mänskliga rättigheter. Ann Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.35-10.45

Paus

10.45 -11.00

Utsatta EU/EES-medborgare och brottsförebyggande arbete. Camilla Tjernberg och Fredrik Granhag, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

11.00-11.45

Socialstyrelsens vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare och vägledning om barn i människohandel. Anette Agenmark, Socialstyrelsen

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.15

Göteborgs Stad om samverkan med civilsamhället genom IOP-avtal och socialtjänstens uppsökande arbete gällande utsatta EU/EES-medborgare. Ragnhild Ekelund, Göteborgs Stad

13.15-14.00

Civilsamhällets kunskap och erfarenheter av arbetet med utsatta EU/EES-medborgare. Ulrika Falk, Räddningsmissionen Göteborg

14.00-14.30

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandels erfarenheter gällande utsatta EU/EES-medborgare. Åsa Ekman och Emilie Holmström Ryffé, Göteborgs Stad

14.30-15.00

Fika och mingel

Kontakt

Erik Lindqvist, Utvecklare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
010 - 22 44 513

E-post till Erik

VAR: Ullevi Lounge, Göteborg. ingång från Skånegatan.

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri och frukost, lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Antalet platser är begränsade, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Kontakt