06- 20 mar nov klocka 09.30 - 17.00

Brottsförebyggande arbete - kurs i fyra delar

Välkommen till en utbildning som ger praktiska och grundläggande kunskaper om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Fokus ligger på kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete med faserna kring; kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling.

 

Utbildningen är inriktad på att ge praktiskt användbara kunskaper och förmågor att bedriva ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Profilbild Henrik Andershed

Henrik Andershed

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar under 2019 och sker under ledning av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet.

Deltagarna får med sig frågor hem till kommunen mellan varje tillfälle som syftar till att effektivisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

OBS: Till varje tillfälle finns en litteraturlista/lästips.

Till litteraturlistan

Datum:

1:a delkursen: 6 mars
2:a delkursen: 15 maj
3:e delkursen: 11 september
4:e delkursen: 20 november

Tid: Alla 4 tillfällen: 9:30-17:00 (fika och registrering 9:30-10, start utbildning 10:00)

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till kommunala tjänstepersoner, poliser, representanter i lokala Brå, politiker och andra som berörs av det brottsförebyggande arbetet.

6 mars, klockan 9:30–17:00

Introduktion till kriminologi; om orsaker, risk- och skyddsfaktorer till brott. Om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete; sociala och situationella insatser. Om kunskapsbaserat arbete med fokus på introduktion till hela processen och specifikt på organisation och kartläggning. Vad innebär det praktiskt att arbeta kunskapsbaserat och hur kan vi komma dit? Hur kan vi samverka mer effektivt mellan polis, kommun och andra? Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att arbeta mer effektivt och kunskapsbaserat?

15 maj, klockan 9:30–17:00

Vad innebär det praktiskt att kontinuerligt kartlägga och orsaksanalysera den lokala brotts- och otrygghetsbilden? Varför är det detta viktigt och hur kan det gå till? Övning på egen problembild som orsaksanalyseras. Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att arbeta mer effektivt med kartläggning och analys?

11 september, klockan 9:30–17:00

Hur komma fram till relevanta val av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser? Exempel på olika typer av insatser som utvärderats i forskning och om hur man hittar kunskap om effektiva metoder. Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att arbeta mer effektivt med relevanta insatser? Hur följa upp och utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser? Vilka behov har ni lokalt i er kommun för att bättre utvärdera det som genomförs?

20 november, klockan 9:30–17:00

Presentationer från deltagarna av hur man nu går vidare in i ett kunskapsbaserat arbete – plan för fortsatt arbete. Vilka behov finns nu efter avslutad utbildning – hur gå vidare med att säkerställa ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i er kommun? 

Viktig information om kursen:

  • Detta är en kurs om fyra delar. Vi vill helst att du deltar på alla delkurserna. Om du måste missa någon del, är det viktigt att du kan skicka någon som ersätter dig.

  • Till varje tillfälle finns en litteraturlista/lästips. Du hittar dem nedan.
    Du kommer få med dig läxor som ska göras utanför kurstillfällena.

  • Om du är anställd utanför Västra Götalands län utgår en avgift som länsstyrelsen i ditt län står för. Vänligen kontakta Camilla Tjernberg för mer information (du hittar hennes info längst ner på sidan)

Litteraturlista och lästips

BRÅs utvecklingsprojekt kring brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden. Filmade föreläsningar om kartläggning och analys:
Föreläsningar om kartläggning och analys hos BRÅ
länk till annan webbplats

Information och video (Torget) om "Att arbeta kunskapsbaserat" på: www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder.html

länk till annan webbplats

Andershed, A. & Andershed, H. (2009). Bedömning av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga: hur kan vi använda teori och forskning i praktiken?. I: Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten (s. 161‑201). Socialstyrelsen.
Ladda ner pdf från Socialstyrelsens hemsida
länk till annan webbplats

Braga, Anthony A. (2008). Problem-oriented policing and crime prevention. New York: Criminal Justice Press.
Ladda ner pdf från Center for Problem-Oriented Policinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Brottsförebyggande rådet (1999a). Idéskrift #1: Bygga upp brottsförebyggande arbete. BRÅ-rapport 1999:5. Stockholm: Fritzes.länk till annan webbplats

Brottsförebyggande rådet (2013). Samverkan mellan polis och kommun ‑ Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser. BRÅ-rapport 2013:5. Stockholm: Fritzes.länk till annan webbplats

Brottsförebyggande rådet, SKL, Polismyndigheten (2016). Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.länk till annan webbplats

Brottsförebyggande rådet (2006). Konsten att läsa statistik om brottslighet. Rapport 2006:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.länk till annan webbplats

Brottsförebyggande rådet (2018). Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete. BRÅ-rapport. Stockholm: Fritzes.länk till annan webbplats

Clarke, Ronald V. & Eck, John (2006). Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg. 2006:1. Stockholm: Elanders Gotab AB.länk till annan webbplats

Fahlgren, A., Hellfeldt, K., & Andershed, H. (2018). Effektiv samordning för trygghet (EST) – En utvärdering. Örebro universitet.länk till annan webbplats

Hallin, P-O. (2018). Effektiv samordning av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i socialt utsatta områden - en processutvärdering av Brottsförebyggande rådets utvecklingsprojekt. Rapport. Malmö universitet.länk till annan webbplats

Hansson, M., Doyle, M., Svensson, S., Johansson, P., Ammer ,T., Malm, F. & Andershed, H. (2016). Effektiv samordning för trygghet – Handbok version 1.0. Örebro: Örebro universitet.länk till annan webbplats

Regeringen (2017). Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program. (Regeringens skrivelse 2016/17:126). Stockholm: Sverige.länk till annan webbplats

Exempel på digitalt kartläggnings- och analysverktyg; EMBRACE; www.embrace-safety.se. Information och film.länk till annan webbplats

Sätt upp dig på reservlistan

Ordinarie platser är slut men du kan sätta upp dig på reservlistan redan nu. Vi kontaktar dig om du få plats på kursen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 mars klockan 23.58.

VAR: Hörsalen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Fika och lunchwrap ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 feb 2019

Kontakt